Basistraining Retrievers  

(Retrievers)

kostprijs € 150,00

 • 5 tot 6 honden per groep

 • 10 groepslessen 

 • Afsluitende bespreking van het CGT Ontwikkelplan voor uw jachthond


OPVATTING LESSEN

 • De training is een verderzetten en verfijnen van wat er in de basis lessenreeks werd geleerd, met zeker een grote nadruk op het “steady” zijn op de post  zowel op de flush als op het schot.

 • Het simpele “blijven” krijgt een andere dimensie door de afstanden te vergroten tussen. mens en dier, en tevens door de aanwezigheid van andere honden.

 • Er zal meer nadruk gelegd worden op een “vrij sturen” en door “een niet storende” terugkom-signaal de hond opnieuw bij voorjager te krijgen.

 • Veel tot bijna alle oefeningen zullen “Los” afgewerkt worden, een hond leert uit zijn fouten.

 • Apporten zowel enkelvoudig als meervoudig worden aangeleerd en dit in alle richtingen. De basis wordt  gelegd om honden  in rechte lijnen te leren lopen en het geheugen wordt getraind

 • Dit alles nog steeds op positieve wijze.

 • De lessen dienen te verlopen in een samenwerking onder de cursisten onderling en dit uit zich in het respect voor elkaar, voor elkaars hond en voor elkaars werk met de hond.

 • Eventuele ernstige problemen kunnen in een aparte sfeer of les gegeven worden, al is het de taak van de instructeur om dit zo veel mogelijk in groepsverband bij te schaven.

 • Elke week gaat het niveau een trapje hoger, dit wil ook zeggen dat de cursist zijn huiswerk moet maken in de week. Met eenmalig trainen, train je geen hond.

 • Honden kunnen enkel voor deze trainingen inschrijven indien ze de basis/puppy training hebben afgewerkt of na een proef-/testles bij de instructeur.

 • Honden die deze lessen met goed gevolg hebben afgewerkt kunnen doorstromen naar de cursussen Retriever Novice of retriever open naar gelang het niveau op het einde van de reeks.