top of page

PAKKET GEHOORZAAMHEID GEVORDERDEN MET BASIS TRAINING STAANDE VOOR HET SCHOT (Staande honden)

  • Max 3 honden per groep (beperkt tot in totaal 12 honden verdeeld over 2 lesgevers)

  • 15 lessen gehoorzaamheid gevorderden (voor de zomerstop) (basis gehoorzaamheid onder de knie of slagen in proefles zitten, komen en volgen

  • 10 lessen basis training staande voor het schot (na de zomerstop)  

201217632_205495698100992_450367098847435188_n.jpg

OPVATTING LESSEN

 

Calmont Gundog Training biedt als vervolg op de puppy- en gehoorzaamheidstraining een pakket aan : serie van 15 lessen gehoorzaamheid gevorderden en 15 lessen basis training staande voor het schot.

Deze lessenreeks kan enkel gevolgd worden na het met succes beëindigen van de cursus basisgehoorzaamheid of na het met succes afleggen van een test-/proefles bij de instructeur.

 

10 lessen gehoorzaamheid gevorderden :

Dit lijkt ingewikkeld, maar is zo simpel als de opbouw gerespecteerd is. Het gaat er hier om dat we een “team” kunnen zien in hun volle ontwikkeling. Werken met honden  blijft nog steeds een samenspel.

202205917_205495684767660_6052818625006292464_n.jpg

Vervolmaking van de basis principes : met en zonder fluitsignaal. Deze zijn: zit /  lig /  blijven /  vast en los  volgen, met of zonder leiband /  komen op bevel /  klein apport / het vooruit sturen. Leren wandelen, los en aangelijnd, tussen soortgenoten, zonder dat er al te veel reactie komt. Hierbij moeten de andere honden ook leren om deze verleiding te weerstaan en te blijven zitten.

​Er kan voor de apport ook geopteerd worden voor kennismaking met huid en veren. Dit om reeds te zien hoe erg ze gemotiveerd zijn op voorstaan of revieren.

10 lessen basis training staande voor het schot :

Tijdens deze lessen wordt de basis gelegd voor het "REVIEREN" , De hond wordt in contact gebracht met levend wild ( basis voorstaan). Tijdens deze lessen krijgt de hond gewenning aan het schot  en er wordt verder gewerkt rond basis steadyness.

​We zoeken het instinctieve karakter van de hond als jager in de natuur waarbij we de basis willen leggen voor de jonge staande jachthond. We zullen de balans zoeken tussen appèl en jachtpassie. We willen graag honden zien die met plezier voor en met ons samen willen werken.

We gaan aan de slag met de volgende onderdelen:

  • Los- en aangelijnd volgen

  • Uitsturen en komen op bevel

  • Voorstaan

  • Hazenreinheid

  • Steadyness

  • Schotvastheid

  • Een eenvoudig apport, het commando vast/los, verdere kennismaking met huid en veren naar apporteerwerk toe naar het einde van de lessenreeks

Dit lijkt ingewikkeld, maar is zo simpel als de opbouw gerespecteerd is. Het gaat er hier om dat we een “team” kunnen zien in hun volle ontwikkeling. Werken met honden  blijft nog steeds een samenspel.

(25 lessen in totaal  600€ + 30€ lidgeld per werkjaar)

bottom of page