top of page
IMG_5533.JPG

Basis Jachttraining Spaniels  

OPVATTING LESSEN

  • De training is een verderzetten en verfijnen van wat er in de basis lessenreeks werd geleerd, met zeker een grote nadruk op het “steady” zijn op de schot en flush .

  • Het simpele “ZIT” krijgt een andere dimensie door de afstanden te vergroten tussen mens en dier, en tevens door de aanwezigheid van andere honden.

  • Er zal meer nadruk gelegd worden op een “vrij revieren voor het geweer” en door “een niet storende” terugkom-signaal de hond opnieuw bij voorjager te krijgen.

  • Veel tot bijna alle oefeningen zullen “Los” afgewerkt worden, een hond leert uit zijn fouten.

  • Apporteren  zowel enkelvoudig als meervoudig worden aangeleerd en dit in alle richtingen. De basis wordt  gelegd om honden  het geheugen te trainen

  • Dit alles nog steeds op positieve wijze.

  • De lessen dienen te verlopen in een samenwerking onder de cursisten onderling en dit uit zich in het respect voor elkaar, voor elkaars hond en voor elkaars werk met de hond.

  • Eventuele ernstige problemen kunnen in een aparte sfeer of les gegeven worden, al is het de taak van de instructeur om dit zo veel mogelijk in groepsverband bij te schaven.

  • Elke week gaat het niveau een trapje hoger, dit wil ook zeggen dat de cursist zijn huiswerk moet maken in de week. Met eenmalig trainen, train je geen hond.

  • Honden kunnen enkel voor deze trainingen inschrijven indien ze de basis/puppy training hebben afgewerkt of na een proef-/testles bij de instructeur.

Prijs 10 lessen max. 6 honden : €200 + €30 lidgeld per werkjaar.

bottom of page