top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 


DE HONDEN


Calmont Gundog Training is in eerste plaats een plek waar met honden gewerkt wordt. Dit houdt in dat voor en na de training de hond op de baas wacht in de auto. Vrij rondlopen is niet toegestaan. Vanuit ons domein vertrekken er prachtige wandelroutes voor diegenen die nog een aangename wandeling na de training willen
maken. Meer info in het CGT Clubhouse.
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van de keutels van zijn of haar hond. Er staan hier en daar scheppen en bakken om deze in te gooien.

DE LEDEN


Aan de deelnemers van de trainingen wordt uitdrukkelijk gevraagd om een kwartier voor de aanvang van de training aanwezig te zijn. We hanteren een strak tijdschema zodat elke hond en eigenaar even veel tijd en aandacht kunnen krijgen. Het is steeds dezelfde persoon die deelneemt aan de trainingen. U laten vervangen
bij ziekte of afwezigheid  kan mits overleg met de instructeur uitzonderlijk worden toegestaan. Indien u voor langere tijd buitenstrijd zou zijn, dan wordt er samen met de instructeurs gekeken naar een gepaste oplossing.


HET CLUBHOUSE


Honden zijn niet toegelaten in het Clubhouse van Calmont Gundog Training. Ook niet op het terras. Dit om geen afleiding te veroorzaken voor de honden die aan het werk zijn. Daar worden naast warme en koude dranken ook een aantal snacks aangeboden. Het nuttigen van zelf meegebrachte maaltijden en dranken in de kantine is niet toegestaan. In de kantine zijn reglementering  op beteugeling van dronkenschap en verkoop van alcoholische dranken van toepassing.


Het Clubhouse is enkel toegankelijk op de dagen dat er training wordt gegeven. 


DE TERREINEN


Kasteeldomein Calmont is een privédomein waar wij als club de toestemming hebben om gebruik te maken het Clubhouse en de omliggende terreinen en dit op vastgestelde dagen die op de website gepubliceerd worden. Iedereen die de terreinen betreedt wordt geacht zich naar de geldende regels te gedragen en medegebruikers, bestuur en eigenaars te respecteren.

Op alle andere dagen gelden de regels van een privédomein, zijnde: verboden toegang tenzij er uitdrukkelijk toestemming gegeven is door het Bestuur. Op deze manier bewaren we de rust van de bewoners van het domein en het wild in de bossen en velden rondom het kasteel.
Zodra u het domein verlaat dient ook uw wagen het terrein te verlaten. In de omliggende straten is parkeergelegenheid genoeg voor zij die vb. nog een wandeling willen maken of iets bezoeken in de buurt.

JAGERSLIGA - LIGUE DES CHASSEURS vzw


Als jachthondenopleiding staan wij achter de nieuwe jachtbelangenvereniging Jagersliga - Ligue des Chasseurs vzw. Wanneer u lid wordt van de vzw Calmont Gundog Training, dan wordt u automatisch ook FAN-lid van de Jagersliga - Ligue des Chasseurs vzw en worden uw gegevens met deze vzw ook gedeeld. U ontvangt ook de maandelijks nieuwsbrieven. Indien u geen lid wenst te zijn van Jagersliga - Ligue des Chasseurs vzw, dan kan u ons dat uiteraard laten weten. Uw gegevens worden dan niet gedeeld.  

Klik HIER om naar de website van Jagersliga te surfen.

bottom of page