top of page

Basis Apporteertraining Staande Honden

(Staande honden NA het schot)  

 • 5 tot 6 honden per groep

 • 8 groepslessen 

 • Afsluitende bespreking van het CGT Ontwikkelplan voor uw jachthond

shutterstock_1664097007.jpg

OPVATTING LESSEN

Het aanleren van een correct aport bij staande honden vergt een andere aanpak  dan  bij retrievers. Is er bij de retriever rassen vooral geslecteerd op het "retrieven" en zit dit  als het ware nu in de genen ingebakken, dan is dit bij de staande honden en bij de Britse staande hondenrassen  veel minder het geval.  Van de Britse staande honden werd er aanvankelijk vroeger zelfs helemaal niet verlangd dat ze het werk na het schot beheersten. Ook bij veel continentale staande hondenrassen werd aanvankelijk niet zoveel belang gehecht aan het apporteerwerk. Bij deze rassen werd vooral geselecteerd  op de vaardigheden voor het schot.  Hierdoor verschilt ook de aanpak van het werk van de retrieverrassen.

 

De cursus omvat 8 opeenvolgende groepslessen en  hij wordt stapsgewijs opgebouwd.

Volgende items komen aan bod: 

 • apport te land met dummy.

 • apport te land met koud wild.

 • apport uit water met dummy.

 • apport uit water met koud wild

 • apport over water.

 • De lessen dienen te verlopen in een samenwerking onder de cursisten onderling en dit uit zich in het respect voor elkaar, voor elkaars hond en voor elkaars werk met de hond.

 • Elke week gaat het niveau een trapje hoger, dit wil ook zeggen dat de cursist zijn huiswerk moet maken in de week. Met eenmalig trainen, train je geen hond.

 • Honden kunnen enkel voor deze trainingen inschrijven indien ze de basis/puppy training hebben afgewerkt of na een proef-/testles bij de instructeur.

De cursus omvat 8 opeenvolgende groepslessen en  kostprijs is  € 150 + € 30 jaarlijks lidgeld

bottom of page